Správní právo obsahuje bezpočet právních podoblastí, pro které je charakterizující jednání se správními orgány, tedy lidově řečeno, s úřady. V rámci správního práva poskytuji právní zastoupení v přestupkovém řízení, a to včetně dopravních přestupků, jakož i v jiných správních řízeních, jako např. ve stavebním řízení aj.