Výše odměny za mé služby je vždy výsledkem oboustranné dohody mezi mnou a klientem s tím, že výši odměny lze určit podle několika kritérií:

Hodinová odměna

Hodinovou odměnu si s klienty sjednávám nejčastěji. Její nespornou výhodou je přehlednost – klientovi každý měsíc zasílám přehled činností s údaji o skutečném časovém rozsahu.

Výši hodinové sazby sjednávám individuálně podle obtížnosti případu. Avšak pro alespoň hrubou představu potenciálního klienta o ceně mých služeb uvádím, že má orientační hodinová sazba činí 2.500 – 3.500 Kč.

Podílová odměna

V některých případech jsem ochoten ujednat odměnu podílovou. V takovém případě mou odměnu typicky představuje procentuální podíl z celkově vysouzené částky. Možné je i kombinovat odměnu podílovou a hodinovou.

Úkonová odměna

Úkonovou odměnou se rozumí fixní částka za každý úkon právní služby (úkonem právní služby se rozumí např. sepis smlouvy, účast na soudním jednání v rozsahu do 2 hodin atd.). Výše úkonové odměny se odvíjí od hodnoty právní služby a vypočítává se podle advokátního tarifu, tedy vyhlášky č. 177/1996 Sb.

Paušální odměna

Paušální odměna je vhodná pro klienty s potřebou pravidelného zajišťování právních služeb. V takovém případě se lze domluvit na paušální odměně, která bude placena v ujednané výši každý měsíc bez ohledu na množství poskytnutých právních služeb