Jako jeden z mála českých advokátů se zabývám právem švýcarským, které jsem vystudoval na Univerzitě Curych ve Švýcarsku. Poskytuji proto právní poradenství v oblasti švýcarského práva, dále pak poskytuji právní služby švýcarským občanům v oblasti práva českého, přičemž jsem schopen díky znalosti obou právních řádů poukázat na relevantní rozdíly mezi švýcarským a českým právem a tyto rozdíly vyjasnit.