Z oblasti práva ústavního svým klientům nejčastěji poskytuji právní služby spočívající v sepsání ústavní stížnosti a zastupování v řízení před Ústavním soudem ČR. Vždy je však třeba mít na paměti, že Ústavní soud ČR posuzuje pouze to, zda v předcházejícím řízení došlo k zásahu do ústavně zaručeného práva (typicky do základních lidských práv), zatímco skutkový stav již Ústavní soud ČR nepřezkoumává. Před podáním ústavní stížnosti proto vždy pečlivě zvažuji, zda se v řízení zásah do některého z ústavně zaručených práv vyskytl, a teprve podle toho podání ústavní stížnosti doporučuji či nedoporučuji.

V rámci práva mezinárodního pak klientům poskytuji jednak služby spočívající v podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku a v zastupování před tímto soudem, dále pak poskytuji právní služby týkající se právních poměrů s mezinárodním prvkem. Díky mé jazykové vybavenosti jsem schopen poskytovat jak právní služby cizincům, tak i zastupovat klienty ve sporech s cizinci, ve sporech vyplývajících z cizojazyčných smluv atd. Rovněž jsem schopen zajistit přípravu a vyhotovení smluv v cizím jazyce. Právní služby přitom poskytuji v těchto cizích jazycích:

  • anglický jazyk,
  • německý jazyk,
  • polský jazyk.

Dále mám znalosti jazyka francouzského a ruského, které i nadále zdokonaluji.